Andelsselskabet Sønderhav Vandværk er grundlagt i 1946.

Selskabets formål er at forsyne sine medlemmer med vand på fordelsagtigste vilkår og i henhold til lovgivningens bestemmelser.

Vandværket har p.t. 96 ejendomme i Sønderhav tilsluttet ledningsnettet.